Tab. 4 – Randomizované studie ovlivnění progrese tloušťky IMT hypolipidemickou léčbou

Terapie Akronym Charakter populace Počet Doba Efekt
nem. sledování
Colestipol/niacin vs. placebo CLAS Nemocní s ICHS 4 roky Navození regrese
Lovastatin vs. placebo ACAPS Asymptomatická 919 3 roky Navození regrese, snížení KV příhod
MARS Angiograficky ověřená ICHS 188 4 roky Navození regrese
Pravastatin vs. placebo CAIUS Asymptomatická 305 3 roky Navození regrese
KAPS Převážně asymptomatická 447 3 roky Zpomalení progrese
LIPID Nemocní s ICHS Navození regrese
PLAC-II Muži s ICHS 151 3 roky Zpomalení progrese,
snížení KV příhod
REGRESS Symptomatická, 255 2 roky Zpomalení progrese
angiograficky ověřená ICHS
Atorvastatin vs. pravastatin ARBITER Sekundární prevence 161 1 rok Navození regrese
Atorvastatin vs. simvastatin ASAP Familiární hyper- 325 2 roky Navození regrese
Ohodnoťte tento článek!