Tab. 5 – Hlavní studie ovlivnění progrese IMT antihypertenzní léčbou

Akronym Populace Počet Roky Léčba Efekt

nem. sledování

PREVENT ICHS 825 3 amlodipin vs. placebo navození regrese s amlodipinem

MIDAS Hypertenze 883 3 isradipi
vs. HCTZ bez efektu

IMT-INSIGHT Hypertenze 324 4 nifedipin GITS vs. HCTZ zpomalení progrese s nifedipinem GITS

VHAS Hypertenze 498 4 verapamil SR vs. chlortalidonem mírné zpomalení progrese s verapamilem

ELSA Hypertenze 2334 4 lacidipin vs. atenolol zpomalení progrese s lacidipinem

BCAPS Pláty na 793 3 metoprolol ZOK +/- zpomalení progrese s metoprololem karotidách fluvastatin vs. placebo a fluvastatinem bez aditivního efektu

ELVA Hyper- 92 3 metoprolol ZOK navození regrese s metoprololem cholesterolémie přidáním ke statinu

SECURE Sek. prevence/ 732 4,5 ramipril 2,5 /10 mg vs. placebo zpomalení progrese s 10 mg ramiprilu diabetes a vysoké riziko

PART 2 Sek. prevence 617 4 ramipril 5–10 mg vs. placebo bez prokazatelného efektu

PHYLLIS Hypertenze 499 3 fosinopril nebo zpomalení progrese s fosinoprilem HCTZ +/- pravastatin i pravastatinem, bez aditivního efektu

Zkratky: HCTZ = hydrochlorothiazid

Ohodnoťte tento článek!