Tab. 5 – Léčba kloubních forem lymeské borreliózy

Forma onemocnění Druh antibiotika Dávka Doba podávání
Nekomplikované doxycyklin 200 mg/denně 30 dnů
formy LA
amoxicilin 3 g/denně 30 dnů
azitromycin 500 mg/denně 12–21 dnů
LA se systémovými draselná sůl 20 mil. j./denně i. v. 2 týdny
projevy benzylpenicilinu
ceftriaxon 2 g/denně i. v. 12–21 dnů
Ohodnoťte tento článek!