Tab. 5 – Pleiotropní účinky PUFA n-3

inhibice syntézy FA, TG a sekrece VLDL*
zvýšení koncentrace HDL-C*
snížení syntézy apo B a lipoproteinu [a]
zvětšení průměrné velikosti částic LDL*
pokles rezistence na působení inzulínu*
inhibice syntézy tromboxanu A2, leukotrienu B4
syntéza prostacyklinu I3
pokles aktivace a agregability krevních destiček
úprava endoteliální dysfunkce*
modulace zánětlivé a imunitní reakce (ŻIL-1, IL-6, ŻTNF-a)
zlepšení reologických vlastností krve (zvýšení deformability erytrocytů a snížení viskozity plazmy)
modulace koagulace (ŻPAI-1, ±t-PA, ± AT-III)*
antiarytmické působení
antihypertenzívní působení *
Seznam zkratek: FA – mastné kyseliny, TG – triglyceridy, VLDL – lipoproteiny o velmi nízké hustotě, HDL-C – cholesterol v lipoproteinech o vysoké hustotě, IL-1 – interleukin 1, TNF-a – tumor nekrotizační faktor alfa, PAI-1 – inhibitor aktivátoru plazminogenu 1, t-PA – tkáňový aktivátor plazminogenu,
AT-III – antitrombin III
Ohodnoťte tento článek!