Tab. 5 – Rizikové osoby, které by měly být pravidelně vyšetřovány

po léčbě radiojódem hyperlipoproteinémie
osoby po atace před zahájením
Gravesovy-Basedowovy imunomodulační léčby
choroby
s autoimunitními před zahájením léčby Cordaro-
chorobami (viz Tab. 1) nem, interferonem
i dalšími cytokiny, v průběhuléčby
pokrevní příbuzní osob před léčbou lithiem
s tyreoidálními a v průběhu léčby
autoimunitními
Ohodnoťte tento článek!