Tab. 5 – Vybrané vlastnosti častých a méně častých autochtonních (domácích) helmintických infekcí

Infekce Zdroj Klinické příznaky Diagnóza
Relativně časté autochtonní helmintické infekce v ČR
Viscerální larva migrans vajíčka uložená v půdních substrátech teplota, raš, astma, hepatospleno- sérologie
(Toxocara canis et cati) ze stolice psů a koček megalie, vzestup gamaglobulinů
Askarióza (Ascaris vajíčka ze stolice člověka, která dlouho přeč- teplota, kašel, Löfflerův syndrom průkaz vajíček ve stolici až
lumbricoides) kávají v půdě, larvy putují přes plíce do střeva a v další fázi GIT potíže hlísti dospějí (po 2–3 měsících)
Trichurióza infekce z vajíček v zemi, vývoj ve střevě, při silnější nákaze průjmy, průkaz vajíček ve stolici
(Trichuris trichiura) jiné tkáně nenapadá. bolesti břicha
Enterobióza přednos přímým kontaktem potravou či anální pruritus, při masívních náka- perianální stěr, průkaz vajíček
(Oxyuris vermicularis) vodou s vajíčky, anoorální cesta infekce zách bolesti břicha a nechutenství
Vzácné autochtonní parazitární infekce v ČR
Hidatidóza (Echino- zdroj – pes hostící dospělé tasemnice často asymptomatický průběh, sérologie
coccus granulosus ve střevě, pozřením vajíček při nebo potíže vyplývají z tlaku
– u nás, Echinoccocus nehygienickém kontaktu se psem cysty, alergický zánět
multilocularis – u nás dojde k vývoji larvárních stadií (cyst) až anafylaktický šok při
zatím jen jeden případ) v člověku, nejčastěji v játrech prasknutí cysty
Strongyloidóza invazívní larva z půdních substrátů proniká dermatitis serpiginosa, při plicní mikroskopický průkaz larev
(Strongyloides kůži, cévami do alveolů a nakonec do střev, fázi mohou být přechodné infiltráty, ve stolici
stercoralis) mimo člověka přenáší infekci pes, kočka, prase při GIT fázi bolesti v nadbřišku
Trichinelóza špatně vařené vepřové nebo maso horečka, zvracení, průjem, sérologie
(Trichinella spiralis) ze zvířat požírajích mršiny – divočák, periorbitální edém, svalová bolest,
medvěd, larvy se usídlí ve svalech vzestup CK při poškození svalů
„Hookworm“ (Ancylo- kontakt s vlhkou půdou, exogenní larvy se příznaky podobné jako u strongy- mikroskopický průkaz
stoma duodenale přes kůži dostávají do cév, migruje přes loidózy, dle fáze onemocnění vajíček a larev ve stolici
a Necator americanus) plíce do duodena, kde saje krev – anémie hypochromní poztrátová anémie
Tenióza hovězí (Tenia Tenia saginata – z nedostatečně většinou minimální příznaky články ve stolici, odcházejí
saginata – autochtonní) zpracovaného hovězího masa ze střeva i mimo defekaci
Tenióza vepřová Tenia solium – z nedostatečně zpracovaného střevní forma – mírné GIT potíže, průkaz článku ve stolici,
(Tenia solium vepřového masa – vznikne střevní forma, po po- cysticerkóza – závažné příznaky, sérologie při cysticerkóze
– zahraničí) žití vajíček vznikne larvární forma – cysticerkóza hlavně při lokalizaci v mozku
Sérologická vyšetření parazitóz při cestování po Evropě (ne všechny způsobují eozinofilii)
Protozoární infekce amebóza, viscerální leishmanióza, helmintické infekce toxokaróza, hydatidóza,
malárie, toxoplazmóza, trichinelóza, fasciolóza,
cerkariová dermatitida
Ohodnoťte tento článek!