Tab. 5 – Vyhodnocení pádu

Anamnéza aktivita v době pádu
symptomy před pádem – např. slabost, pocit na omdlení, palpitace, dyspnoe, bolest na hrudi, závrať, zmatenost, porucha vědomí, inkontinence
místo, kde došlo k pádu
svědkové pádu
anamnéza předchozích pádů (stejný nebo odlišný charakter)
osobní anamnéza
aktuální medikace
Objektivní vyšetření
Zrak zraková ostrost, rozsah zrakového pole (perimetr)
Kardiovaskulární TK a puls, vleže a ve stoje (ortostatický test), arytmie,
systém šelesty
Končetiny artróza, edémy, příp. abnormní nález na nohou, špatné boty
Neurologický nález mentální stav
Ohodnoťte tento článek!