Tab. 6 – Neoplastické nemoci provázené eozinofilií (Brigden, 1999)

myelodysplatické stavy
myeloproliferativní choroby
maligní histiocytóza
systémová mastocytóza
plazmacelulární dyskrazie
maligní lymfomy:
Hodgkinova choroba
nehodgkinské lymfomy,
převážně T typu
angioimunoblastická lymfadenopatie
leukémie:
akutní lymfoblastická
akutní myelomonocytární
T-buněčná leukémie/lymfom
chronická myeloidní leukémie
karcinomy:
plicní
střevní
pankreatické
Ohodnoťte tento článek!