Tab. 7 – Plicní eozinofilní syndromy (Brigden, 1999)

Název Závažnost Nález na rtg Příčina Diagnóza Léčba
snímku plic
Löfflerův mírná periferní, paraziti, minimální příznaky, odstranění vyvolávající příči-
syndrom prchavé infiltráty léky přechodné plicní zastínění ny, léčba parazitární infekce
alergická různá pruhovité nebo Aspergilus kožní testy nebo jiný laboratorní glukokortikoidy,
bronchopulmonální ložiskové stíny fumigatus průkaz přecitlivělosti na uvedený antimykotika
aspergilóza nebo kandi- antigen, průkaz agens,
dové infekce bronchoalveolární laváž
chronická může být fotografický neznámá závažnost stavu, rentgenový glukokortikoidy
eozinofilní velmi závažná negativ plicního obraz a průkaz eozinofilů
pneumonie edému v bronchoalveolární laváži
alergická granulo- život ohrožující obvykle připomíná neznámá biopsie postižené tkáně, glukokortikoidy
matózní angiitida multisystémové chronickou průkaz vaskulitidy +/- chemoterapie
(Churgův-Straussové postižení, eozinofilní (interferon alfa)
syndrom) neuropatie a jiné pneumonii
hypereozinofilní variabilní, plicní infiltráty, neznámá výrazná eozinofilie glukokortikoidy
syndrom multisystémové kardiomegalie, s multisystémovým +/- chemoterapie
Ohodnoťte tento článek!