Tab. 7 – Pravidla léčby psychotických symptomů a agresivity u demence(15)

Léčíme pouze ty symptomy, které jsou stresující pro nemocného (popř. pečujícího)
nebo narušují péči o něj.
Léčbu začínáme nefarmakologickými strategiemi (prostředí, přístup, aktivace, korekce
smyslových vad), k farmakoterapii přistupujeme teprve při jejich selhání.
Začínáme nejnižší možnou dávkou risperidonu (risperidon 0,25–0,5 mg/den).
Monitorujeme pečlivě vedlejší účinky léčby, hlavně v prvních dvou týdnech.
Pomalu zvyšujeme dávku (o 0,25–0,5 mg risperidonu každých 4–5 dnů).
Nepřesahujeme dávku 1,5 mg risperidonu.
Pro zjištění efektu necháváme léčbu alespoň 12 týdnů.
Nedojde-li k efektu, lék vysadíme a zaměníme za jiné antipsychotikum nebo lék z jiné
skupiny (citalopram, inhibitor cholinesterázy), nedoporučuje se polyfarmacie.
Po dosažení efektu můžeme cca za 3 měsíce dávku léku snížit, případně lék postupně
vysadit (podle individuálního charakteru postižení).
Nedojde-li k ústupu symptomů nebo jsou-li symptomy závažné, pacienta hospitalizujeme.
Ohodnoťte tento článek!