Tab. 7 – Zvýšená citlivost k digoxinu

hypokalémie

hypomagnezémie

hyperkalémie

vyšší věk

hypoxie

renální selhání

acidóza – alkalóza

srdeční infarkt

hypotyreóza

interakce s: erytromycin, chinidin, amiodaron, propafenon, verapamil, indometacin, diuretika, b-blokátory

Ohodnoťte tento článek!