Tab. 8 – Diagnostická kritéria Churgova-Straussové syndromu

Lanhamova kritéria (Lanham,1984)
1. astma
2. nejvyšší zjištěný počet eozinofilů > 1,5x 109/l,
3. systémová vaskulitida postihující dva nebo více mimoplicních orgánů
Kritéria Americké revmatologické společnosti (American College of Rheumatology) (Masi, 1990). Pro stanovení diagnózy je nutné splnění 4 ze 6 kritérií:
1. astma
2. eozinofilie > 10 %
3. neuropatie
4. nefixované plicní infiltráty
5. abnormality vedlejších nosních dutin
Ohodnoťte tento článek!