Tab. 8 – Evropská diagnostická kritéria lymeské borreliózy (Stanek, 1996)

Forma LB Anamnéza Klinika IgG IgG IgG Histologie
v séru v likvoru v punktátu
EM (+) + 0 0
BL (+) + + (+)
ACA 0 + + +
Akutní NB (+) + 0 + 0
Chronická NB 0 + + +
Lymeská artritida + + + + (+)
Lymeská karditida + + + (+)
Ohodnoťte tento článek!