Tab. 8 – Kostkový pesar

Způsob fixace Efekt Indikace Aplikace
Adheze ke sliznici 1. Repozice proximální 1. Genitální prolaps Inzerce ráno,
poševních stěn uretry ventrálně defekt předního a zadního kompartmentu extrakce večer
2. Dilatace tkáně 2. Stresová inkontinence,
Ohodnoťte tento článek!