Tab. 8 – Příčiny vrozené centrální hypotyreózy

Anatomické
pituitární hypoplazie
septo-optická dysplazie
bazální encefalokéla
Genetické mutace
TRH receptoru
TSH-b podjednotky
transkripčního faktoru Pit-1
Ohodnoťte tento článek!