Tab. 8 – Psychofarmaka doporučovaná v indikaci BPSD

symptom Název léku Počáteční Běžná dávka Poznámky
dávka (mg/den) (mg/den)
Halucinace, bludy, agresivita risperidon (Risperdal) 0,25–0,5 1–1,5 Nutné pomalu zvyšovat dávku
Deprese, úzkost citalopram (Seropram) 10 20 Lze užít i při impulzivitě, stereotypním chování
Akutní úzkost oxazepam (Oxazepam) 5–10 10–30 Pozor na vedlejší účinky!
Ohodnoťte tento článek!