Tab. 9 – Diagnostická kritéria lymeské borreliózy (Burrascano, 1998)

Počet bodů
Přisátí klíštěte 1
Přisátí klíštěte a vývoj příznaků 2
Anamnéza a vývoj příznaků konzistentních s LB
Příznaky postižení jednoho systému 1
Příznaky postižení dvou (více) systémů 3
Erythema migrans ověřené lékařem 7
Acrodermatitis chronica atrophicans ověřená biopticky 7
Séropozitivita ELISA 3
Séropozitivita Western blot 3
Sérokonverze 4
Elektronová mikroskopie (barvení stříbrem) 3
Elektronová mikroskopie (monoklonální protilátky) 4
Kultivace borrelií 4
PCR průkaz 4
Hodnocení : Diagnóza vysoce pravděpodobná > 7 bodů
Diagnóza pravděpodobná 5–6 bodů
Ohodnoťte tento článek!