Tab. – Dávky nejčastějších léků podávaných i. v. nebo intraoseálně přepočtené na 5 kg hmotnosti

Název léku Dávka na 5 kg tělesné hmotnosti
Adenozin 0,5 mg (ne více než 6 mg pro dosi)
Adrenalin 0,05 mg
Amiodaron 25 mg
Atropin 0,1 mg = minimální jednorázová dávka, ale ne více než
0,5 mg pro dosi, celkově i při opakování ne více než 1 mg
Kalcium 30 mg
Lidokain 5 mg
MgSO4 125–250 mg (ne více než 2 g pro dosi!)
NaHCO3 4,2% roztok 5 ml
Ohodnoťte tento článek!