Tab. – Indikace hyperbarické oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře
může být vykazována v těchto indikacích a při těchto frekvencích:
dopor. poč. počet
Diagnózy č. dg.: expozicí sérií
v sérii: do roka:
Otrava CO, kouřovými plyny, kyanidy, sirovodíkem T58, T59.9 A 1
Toxické poškození jater (např. tetrachlór, metan,
halogenovanými a aromatickými uhlovodíky) T57.3, T53 A 1
Dekompresní nemoc T70.3, T170.9 A 1
Vzduchová embolie úrazová T79.0 A 1
Vzduchová embolie při invazívních léč. postupech T81.7, T80.0 A 1
Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok) A48.0, A.41.4 A 2
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci) G93.6 A 1
Stavy spojené s KPR (apalický sy., hypoxie mozku) S06.1, G43.1 A 3
Akutní traumatická ischémie, crush syndrom T79.6, T79.5 A 3
Kardiogenní šok při AIM R57.0 A 1
Šokové stavy (anaerob. sepse, hemorag. šok) R57.8, R57.1 A1
ICHDK – ischemická choroba dolních končetin:
ischémie a gangréna při arterioskleróze DK I70.2, I70.8 30 4
gangréna při diabetu E10.5, E10.4 30 4
tromboangiitis obliterans – Buergerova nemoc I73.1 20 3
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy,
při neurologických postiženích) I70.9 30 4
Pyoderma gangr., purpura fulminans L88,I83.2 30 3
Traumatická ischémie svalu po úrazu, kompartm. sy T04.9, T79.6 30 3
Bércové vředy obtížně se hojící se zánětem I83.2 30 3
Nehojící se defekty po amputacích T87.5 30 3
Transplantace tkáně, přihojování kož. transplantátů T86.8 30 2
Vaskulitida kůže (primární a sekundární) L95.9 30 3
Osteomyelitida M86.0–9 30 3
Postradiační poškození (např. osteoradionekróza) Z92.3 20 2
Hypoacusis jednostranná, oboustranná (náhlá) H81.2, H83.3 15 3
H90.0, H90.1
Menierův syndrom, tinnitus H81.3, H81.0 20 3
Morbus Crohn K50, K63.2 30 3
Pulpitida počínající K04.0 10 2
Okluze a. centralis retinae H34.1 15 2
Diabetická retinopatie H36.0 25 3
Roztroušená skleróza mozkomíšní v poč. stadiích G35.0, G37.8 30 3
Neuralgie n. trigemini G50.0 20 2
Perifer. obrna n. facialis G51.0 20 2
Popáleniny, omrzliny T20–32, T32–35 30 2
Ohodnoťte tento článek!