Tab. – Kdy můžeme od dítěte a dospívajícího očekávat spolupráci při jednotlivých úkonech spojených s léčením diabetu?

HYPOGLYKÉMIE
Pozná hypoglykémii a oznámí ji 6–8 let
Dokáže zvládnout mírnou hypoglykémii 8–10 let
Dokáže předejít hypoglykémii 12–14 let
GLYKÉMIE A GLYKOSURIE
Zvládne obsluhu glukometru pod dozorem 7–9 let
Zvládne samostatně měření glykémie 9–11 let
INJEKCE INZULÍNU
Píchne si samostatně injekci inzulínu 7–9 let
Je schopno zodpovědně odměřit dávku inzulínu 9–11 let
Navrhuje změny dávek inzulínu, konzultuje s rodiči 12–14 let
Samostatně rozhoduje o dávkování inzulínu (je schopno 14–16 let
léčit se déle než jeden den bez dozoru rodičů)
Samostatně konzultuje svoje léčení s lékařem 15–17 let
STRAVA
Rozpoznává výměnné jednotky v jídle 8–10 let
Navrhuje svůj jídelní plán, konzultuje s rodiči 10–12 let
Řídí svůj jídelní plán 12–14 let
Upravuje dávky inzulínu dle různého množství jídla 14–16 let, někteří později
SPORT
Úpravou jídla či inzulínu předchází 10–12 let
Ohodnoťte tento článek!