Tab. – Klasifikace tiků

Prosté motorické tiky (postižena jediná svalová skupina)
– stereotypně se opakující, náhlé a krátkodobé pohyby – záškuby (pomrkávání, krčení kořene, záškuby rtů a mimických svalů, prudké trhání hlavou apod.)
– nebo pomalejší přetrvávající stahy a kroutivé pohyby (svírání očních víček – blefarospazmus, valivé pohyby bulbů, otevírání a kroucení úst, cenění a skřípání zubů, kroucení šíje a ramen, izolované tonické stahy břišní stěny a jiných svalů)
Komplexní motorické tiky (několik svalových skupin)
– sled koordinovaných pohybů, podobající se normální motorické aktivitě nebo gestikulaci, která je však nevhodně intenzívní a nesprávně časovaná
– pohyby jsou zdánlivě účelné nebo zjevně bezúčelné (odhazování vlasů z očí, rovnání brýlí na nose, upravování oděvu, dotýkání se, ohmatávání, očichávání a další manipulace s předměty, jejich odhazování, údery do okolních předmětů, poskoky, výkopy nohou, abnormální chůze, otočky, dřepy či dokonce kotouly během chůze apod.)
– pohyby mohou mít symbolický význam, často nevhodného nebo urážlivého obsahu (obscénní gestikulace – kopropraxie, opakování pohybů a gest jiné osoby – echopraxie)
Prosté vokální tiky (jednoduché neartikulované zvuky)
– zdánlivě účelné zvuky, často společensky nevhodné (posmrkávání, odkašlávání, říhání apod.)
– nebo zjevně bezúčelné zvuky (hvízdání, sání, chrochtání, kokrhání, štěkání apod.), často velmi hlučné, někdy až „nelidského” rázu a intenzity
Komplexní vokální tiky (slova, jejich spojení či fragmenty)
– často slova nevhodného či urážlivého významu (obscénní výrazy – koprolálie, případně „mentální koprolálie”, kdy se slovo nutkavě opakuje v duchu nebo neslyšným pohybem rtů)
– případně náhradní výrazy maskující nežádoucí slovo
Ohodnoťte tento článek!