Tab. – Mechanismy a důsledky působení angiotenzinu II na receptory AT1 a AT2. Upraveno podle(1, 2, 3, 4, 36)

AT1 receptor AT2 receptor
vazokonstrikční a trofické proliferace a diferenciace
účinky (vývoj fetální tkáně)
syntéza a sekrece inhibice cévního růstu
aldosteronu a proliferace
reabsorpce sodíku angiogeneze
v tubulech ledvin
sekrece vazopresinu hojení ran
snížení krevního regenerace tkáně
průtoku ledvinami
hypertrofie medie apoptóza
a tvorba neointimy
hypertrofie levé komory
poinfarktová remodelace
chronické srdeční selhání
arytmie
glomeruloskleróza
ateroskleróza
Ohodnoťte tento článek!