Tab. – Přehled studií, které sledovaly souvislost infekce HP a funkční dyspepsie

Argumenty pro eradikaci HP
Autor Rok publikace
J. Koskvenpato(4) 2002
P. Malfertheiner(5) 2001
J. Kyzeková(7) 2001
R. J. Loffeld(9) 2001
A. L. Blum(11) 2000
B. F. Werdmuller(12) 2000
F. Catalano(17) 1999
M. Lazzaroni(23) 1996
Argumenty proti eradikaci HP
N. J. Talley(3) 2001
A. Kawamura(8) 2001
J. Koskenpato(10) 2000
H. Miwa(14) 2000
M. de Silva(15) 1999
P. L. Rhee(16) 1999
B. Fixa(20) 2002
B. Glasbrenner(21) 1998
J. G. Pereira-Lima(22) 1995
K. Schutze(24) 1996
Ohodnoťte tento článek!