Tab. – Příznaky svědčící pro malignitu uzlu

1. krátká anamnéza s uváděným rychlým růstem uzlu
2. uzel je při palpaci tuhý
3. snížená echogenita uzlu
4. laločnaté polycyklické ohraničení uzlu
5. chybějící „halo“
6. dopplerem výrazné průtoky v centru uzlu při chybějících průtocích v periférii
7. nižší objem uzlu, který již působí klinické obtíže
Ohodnoťte tento článek!