Tab. – Průběh nemoci podle laboratorních výsledků

Datum Pb v krvi Pb v moči Porfyriny Kopropor- d-ALA PBG v moči HGB x HCT
v moči fyriny v moči
v moči
norma do norma do norma norma norma do norma do g/dl x %
400 mg/l 0,100 mg/l 1–200 mg/l 60–80 % 58 mmol/l 14,60 mmol/l

2. 7. 10,6 x 31,1
4. 7. 2275 100 201 negat.
9. 7. 885*/660 1,75
11. 7.

**

Ohodnoťte tento článek!