Tabulka 1


Tab. 1 – Přehled lipoproteinů a jejich vztah
k ischemické chorobě srdeční
Používaná zkratka Plný název lipoproteinů Riziko ischemické choroby
lipoproteinů srdeční
CL chylomikra 0
zbytky CL zbytky chylomiker ++
VLDL lipoproteiny
o velmi nízké hustotě +
IDL lipoproteiny
o střední hustotě ++
LDL lipoproteiny
o nízké hustotě +++
HDL lipoproteiny
Ohodnoťte tento článek!