Tabulka 1

Tab. 1 – Základní mechanizmy patogeneze
hypertenze a diabetu

Inzulinová rezistence – zvýšená sympatická aktivita
l Retence sodíku
l Proliferace stěn cév
l Dyslipidémie (vysoké triglyceridy, nízký HDL cholesterol)
l Porucha membránových iontových pump
(v buňkách zvýšený obsah Na+, Ca2+ a H+)
l Zvýšená reaktivita cév
Retence sodíku v organizmu
l Zvýšená sympatická aktivita
l Na+-glukózový kotransport
l Hyperinzulinémie
Hyperglykémie
l Hypervolémie
l Glykosylace proteinů
l Hyperfiltrace glomerulů
Zvýšená alterace tkáňového RAS (renin-angiotenzinového systému)
l Angiotenzin II – vazokonstrikce
Ohodnoťte tento článek!