Tabulka 1

Tab. 1 – Příčiny vzniku žilní trombózy
Lokální příčiny
útlak zvenčí tumorem, abscesem, cystou
Cockettův syndrom
„entrapment“ v. poplitea
thoracic-outlet syndrom
žilní malformace (Klippel-Trenaunay syndrom, Parkesův-Weberův syndrom, Maffucciho syndrom)
esenciální venopatie
Celkové (systémové) příčiny
bodové mutace (Leidenská mutace faktoru V – FVL, variantní protrombin – PT20210A a defekt metyléntetrahydrofolát reduktázy – MTHFR)
zvýšení faktoru VIII, von Willebrandova faktoru, faktoru VIIa, defekt faktoru XII
(defekt heparin kofaktoru II, TFPI, zvýšení histidin-rich glykoproteinu, dysfibrinogenémie)
defekty inhibitorů (antitrombinu – AT, proteinu C – PC, proteinu S – PS, trombomodulinu – (TM)
defekty fibrinolytických působků (plazminogenu nebo naopak zvýšení inhibitoru plazminogenového aktivátoru – PAI)
Ohodnoťte tento článek!