Tabulka 1

Tab. 1 – Pneumonie v komunitě
ETIOLOGIE Děti: Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae,
Streptococcus pneumoniae, Branhamella catarrhalis,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp.
Dospělí: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp.
EPIDEMIOLOGIE rodinná, epidemiologická, cestovní anamnéza
předchozí hospitalizace, ATB léčba
predispoziční (rizikové) faktory (věk, etylismus,
aspirační pneumonie, cystická fibróza, pochřipková pneumonie,
nikotinismus, narkomani, pacienti po splenektomii)
KLINICKÝ OBRAZ 1. Bolesti svalů, kloubů, pocit celkové slabosti
2. Horečka
3. Kašel, často bolesti na hrudníku, event. dušnost
4. Fyzikální nález (u atypických pneumonií minimální)
5. Rtg nález
LABORATORNÍ 1. FW, KO, kultivace, sérologie
VYŠETŘENÍ 2. Mikrobiologické vyšetření: sputum, BAL
Cave: u atypických pneumonií je minimální poslechový nález,
ale zřetelný rtg nález
DIFERENCIÁLNÍ 1. Virové (atypické) pneumonie (influenza A, B, RSV)
DIAGNÓZA 2. Tbc
3. Tu plic
KOMPLIKACE pleurální efúze
pleurální empyém

KOMENTÁŘ:
U hospitalizovaných pacientů s alergií na peniciliny a cefalosporiny lze použít chloramfenikol.
Enterobaktérie: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Pseudomonas aj.
U rizikových skupin (i. v. narkomani, HIV pozitivní, etylici ap.) vhodné parazitologické vyšetření na Pneumocystis carini (PCP) a tbc.
Legionelóza – lékem volby je makrolid. Léčení patří do rukou specialisty. Součástí terapie bývají kortikosteroidy, event. se přidává rifampicin.
Cystická fibróza – predispozice Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes.
Ohodnoťte tento článek!