Tabulka 1

[TELO]

Tab. 1 – Inhibitory acetylcholinesteráz
KARBAMÁTY Fyzostigmin – experimentální význam
Eptastigmin – perspektivní
Rivastigmin (Exelon) – velmi perspektivní
AKRIDINOVÉ Takrin – tetrahydroaminoakridin
PŘÍPRAVKY (Cognex) – první používaný perorální
AchE-inhibitor; 7-MEOTA – nedokončený
vývoj; Velnacrin, suronacrin, aj.
PIPERIDINOVÉ Donepezil (Aricept) – velmi
PŘÍPRAVKY perspektivní látka
ALKALOIDY Galantamin, Huperzin A
ORGANOFOSFÁTY Metrifonat (Memaron) – perspektivní
přípravek. Ireverzibilní AchE-inhibitor,
Ohodnoťte tento článek!