Tabulka 1

Tab. 1 – Klinická stadia akutní končetinové ischémie(5, 6)
Stu- Klinická klasifikace Senzorimotorické Distální dopplerovský
peň funkce signál (artérie/žíla)
I. Viabilní končetina intaktní (+/+)
II. Ohrožená končetina oslabeny (- /+)
Ohodnoťte tento článek!