Tabulka 10

Tab. 2 – Orientační test umožňující úvahu o syndromu demence, vhodný i pro střední zdravotnické pracovníky
1) Pacienta se zeptáme na časoprostorovou orientaci (místo, rok, den, měsíc?).
2) Po vysvětlení, co a proč se bude dít, pacientovi sdělíme názvy
tří jednoduchých předmětů (např. míč, dům, auto), na které se po
pěti minutách zeptáme znovu.
3) Mezi tím pacienta necháme odečítat sedmičky od padesátky.
Vyšetření opakujeme s odstupem čtyř týdnů.
Podezření na syndrom demence nebo jeho vývoj budí jakákoli porucha
časoprostorové orientace, neschopnost vybavit si po pěti minutách alespoň dva ze tří jmenovaných předmětů a neschopnost určit správný výsledek
alespoň jednoho nebo dvou odečítání. Jestliže je stav po zvládnutí případných dalších onemocnění, úpravě farmakoterapie, zavodnění a úpravě sociálních kontaktů po dalších čtyřech týdnech stejný nebo horší, začne se
pravděpodobnost syndromu demence nebo jeho vývoje blížit k 90 %.
Při podezření na vývoj demence, které může z tohoto vyšetření vyplynout,
Ohodnoťte tento článek!