Tabulka 10

Tab. 3 – Léky urychlující a vyvolávající vznik deprese
Skupiny léků Příklady
podle účinku
antihypertenziva reserpin, alfa – metyldopa, hydralazin, klonidin,
diuretika, guanetidin, beta – blokátory (oxprenolol)
psychofarmaka neuroleptika, barbituráty, meprobamat,
benzodiazepiny, tiotixen, flurazepam
antikonvulziva fenytoin, kyselina valproová, primidon
steroidy estrogeny, kortikoidy
protiinfekční sulfonamidy, antimalarika, aminoglykosidy,
a protizánětlivé léky antituberkulotika, indometacin, ibuprofen
jiné opiáty, cimetidin, cytostatika (vinblastin),
Ohodnoťte tento článek!