Tabulka 10

Tab. 1 – Klasifikace diabetes mellitus
a poruch glukózové homeostázy
Diabetes mellitus Obvyklá zkratka
Diabetes mellitus typ I DM typ I (dříve IDDM)
imunitně podmíněný
idiopatický
Diabetes mellitus typ II DM typ II (dříve NIDDM)
Ostatní specifické typy diabetu
Gestační diabetes mellitus GDM
Hraniční poruchy glukózové HPGH
homeostázy
Zvýšená glykémie nalačno IFG (Impaired Fasting Glucose)
Porušená glukózová tolerance PGT
Ohodnoťte tento článek!