Tabulka 10

Tab. 1 – Racionální farmakoterapie epileptických záchvatů(7)
Typ záchvatu Léky 1. volby Léky 2. volby
Parciální a/nebo karbamazepin, valproát fenytoin, gabapentin,
sekundárně lamotrigin, tiagabin,
tonicko-klonické topiramát
Primárně generalizované valproát lamotrigin
tonicko-klonické
Absence etosuximid*, valproát lamotrigin
Myoklonické lamotrigin, valproát benzodiazepiny, etosuximid,

**

Ohodnoťte tento článek!