Tabulka 10

Tab. 1 – Přehled a porovnání některých klasifikací hyperplazií endometria
Beutler, Dockerty a Randal (1963)
Cystická proliferace
Glandulární hyperplazie
Glandulární hyperplazie s epiteliální atypickou proliferací
Gusberg a Kaplan (1963)
Mírná adenomatózní hyperplazie
Střední adenomatózní hyperplazie
Těžká adenomatózní hyperplazie
Gore a Hertig (1996)
Cystická hyperplazie
Adenomatózní hyperplazie
Anaplazie
Carcinoma in situ
Vellos (1972)
Cystická hyperplazie
Adenomatózní hyperplazie
Atypická hyperplazie
Hendrickson a Kempson (1980)
Hyperplazie
Bez atypie
S mírnou atypií
Se střední atypií
S těžkou atypií
Kurman a Norris (1986)
Hyperplazie
Jednoduchá
Komplexní
Atypická hyperplazie
Jednoduchá
Komplexní
Muttler (2000)
Endometriální hyperplazie (EH)
Endometriální intraepiteliální neoplazie (EIN)
Ohodnoťte tento článek!