Tabulka 10

Tab. 3 – Přehled parkinsonských syndromů
Parkinsonova nemoc
80 % případů PS
Symptomatický (sekundární) parkinsonský syndrom
10 % případů PS
polékový
toxický
exogenní: Mn, CO, metanol aj.
endogenní: Mo Wilson (Cu), Mo Fahr (Ca)
traumatický
postencefalitický
vaskulární (multiinfarktová encefalopatie, Binswangerova nemoc atd.)
při normotenzním hydrocefalu
aj. vzácnější onemocnění
Parkinsonský syndrom u degenerativních onemocnění nervového systému
(mimo Parkinsonovy nemoci)
10 % případů PS
multisystémová atrofie
progresívní supranukleární obrna (morbus Steele-Richardson-Olszewski)
Alzheimerova nemoc
kortikobazální degenerace
nemoc s difúzními Lewyho tělísky
frontotemporální demence (Pickova nemoc)
aj. vzácnější onemocnění
Ohodnoťte tento článek!