Tabulka 10

Tab. 4 – Změny ve farmakodynamice u starších pacientů a nežádoucí účinky léků
Farmakodynamická změna/nemoc Léčivo Možný důsledek
Zhoršená funkce baroreceptorů neuroleptika, metyldopa, tricyklická ortostatická hypotenze, pády, úrazy
antidepresíva, diuretika, antihypertenzíva
Změny v množství neurotransmiterů všechna psychofarmaka včetně hypnotik, toxický CNS efekt, delirium,
a receptorů v CNS antihistaminika, anofyna kognitivní poruchy
Zhoršená termoregulace neuroleptika hypotermie
Zvýšená sekrece ADH neuroleptika, karbamazepin SIADH, hyponatrémie
tricyklická antidepresíva (TCA)
Snížená produkce androgenů (muži) neuroleptika gynekomastie
Parkinsonova choroba metoklopramid, neuroleptika, reserpin zvýraznění extrapyramidových symptomů
Ohodnoťte tento článek!