Tabulka 10

Tab. 3 – Výsledky neoadjuvantní radiochemoterapie u nádorů konečníku (2., 3. st. TNM klasifikace)
Autor/ Chemoterapie Radio- Počet Down-
/studie terapie pac. staging
Picciochi 5–Fu 1000 mg/m2/d i. v. kont., d 1.–4. 37,8 Gy 50 61 %
mit. C: 10 mg/m2, d 1.
ftorafur: 300 mg/m2/d p. o., d 1.–14.
Feliu leukovorin: 500 mg/m2 i. v. d 1. 45 Gy 30 53 %
leukovorin: 15 mg/12 h p. o., d 2.–14.
5-Fu:
250 mg/m2/d, i. v. kont. d 1.–3., týden 1., 3., 5.
Carraro leukovorin: 50,4 Gy 37 43 %
20 mg/m2/d i. v., d 1.–3., týden 1., 3., 5.
cDDP: 70 mg/m2 i. v. d 1.
Ohodnoťte tento článek!