Tabulka 11

Tab. 11 – Přímé inhibitory trombinu
hirudin
rekombinantní – lepirudin (Refludan)
desirudin (Revasc)
syntetický – Hirulog
argatroban – Novastan
Ohodnoťte tento článek!