Tabulka 11

Tab. 2 – Klasifikace funkčních střevních poruch
podle Římských kritérií II
C. Střevní poruchy, Bowel Disorders
C1. Syndrom dráždivého tračníku, Irritable Bowel Syndrome
C2. Funkční vzedmutí břicha, Functional Abdominal Bloating
C3. Funkční zácpa, Functional Constipation
C4. Funkční průjem, Functional Diarrhea
C5. Nespecifikovatelné funkční střevní poruchy, Unspecified Functional Bowel Disorders
Tab. 2a – Diagnostická kritéria syndromu
dráždivého tračníku
Nejméně 12 týdnů (není potřeba souvislých) v posledních 12 měsících trvající abdominální dyskomfort, nebo bolest, provázené dvěma ze tří charakteristik:
úleva po defekaci
změna frekvence stolice
změna tvaru a vzhledu stolice
Tab. 2b – Diagnostická kritéria funkčního vzedmutí břicha
Nejméně 12 týdnů (není potřeba souvislých) v posledních 12 měsících trvající:
pocit vzedmutí břicha, nebo viditelná distenze břicha
chybění kritérií pro jiné typy funkčních střevních poruch
Tab. 2c – Diagnostická kritéria funkční zácpy
Nejméně 12 týdnů (není potřeba souvislých) v posledních měsících trvající alespoň 2 z 5 příznaků:
namáhavá více než 1/4 defekací
bobkovitá, nebo výrazně tuhá stolice ve více než 1/4 defekací
pocit nedostatečného vyprázdnění po více než 1/4 defekacích
nutnost případné manuální manipulace k usnadnění nejméně 1/4 defekací
defekace méně častá než 3krát týdně
Není řídká stolice a také nejsou známky dráždivého tračníku.
Tab. 2d – Diagnostická kritéria funkčního průjmu
Nejméně 12 týdnů (není potřeba souvislých) v posledních 12 měsících trvající příznaky:
řídká až vodnatá stolice
řídká až vodnatá stolice je alespoň ve 3/4 příznakového období
Ohodnoťte tento článek!