Tabulka 11

Tab. 2 – Christophersonova histologická klasifikace CE
Histologický subtyp Incidence Prognóza 5leté přežití
Endometroidní adenokarcinom 59,6 % dobrá 90 %
Adenokarcinom se skvamózní diferenciací
– adenoakantom 21,7 % dobrá 90 %
– adenoskvamózní karcinom 6,9 % nejistá 35 %
Karcinom z jasných buněk 5,7 % nejistá–špatná 35 %
Ohodnoťte tento článek!