Tabulka 11

Tab. 2 – Vztah nálezů funkčních vyšetření k patologicko anatomickým změnám při AN
a klinické konsekvence
Funkční vyšetření Svědčí pro: Klinické konsekvence Diagnostická a terapeutická
opatření
Snížení Časná fáze papilární 1. Stížnost pacienta na nykturii 1. Cílené pátrání po abúzu analgetik
koncentrační nekrózy 2. Sklon k dehydrataci 2. Prevence dehydratace při
schopnosti interkurentních chorobách a stavech
ledvin spojených s možností dehydratace
Kompletně Medulární kalcifikace 1. Časný rozvoj kostní choroby Monitorování a včasná
vyjádřený v pokročilé fázi AN 2. Těžká acidóza při chorobách korekce poruch ABR
acidifikační defekt a inzultech podporujících vznik
distálního typu acidózy
a snížení GF
Inkompletní Ztráta funkčních -„- -„-
acidifikační nefronů
defekt: Ż U/NH4
­EFNa ŻUNa/K Ztráta funkčních nefronů Snížená schopnost konzervace 1. Monitorování ECV za situace vedoucí
NaCl a tendence k izoosmotické k izoosmotickým ztrátám
dehydrataci 2. Včasná korekce dehydratace
AN – analgetická nefropatie, ABR – acidobazická rovnováha, GF – glomerulární filtrace, U/NH4 – močové vylučování amoniového radikálu,
Ohodnoťte tento článek!