Tabulka 11

Tab. 4 – Seznam léků vyvolávajících parkinsonský syndrom (a kontraindikovaných u Parkinsonovy nemoci)
neuroleptika
fenothiaziny (chlorpromazin, levopromazin, prochlorperazin, perfenazin)
butyrofenony (haloperidol)
thioxanteny (chlorprothixen)
dibutylpyridiny
benzamidy
všechna depotní neuroleptika
deriváty neuroleptik (gastroenterologika, antihistaminika)
metoklopramid (Cerucal, Degan)
thietylperazin (Torecan)
prometazin (Prothazin)
antihypertenzíva
reserpin (Crystepin)
alfa-metyldopa (Dopegyt)
blokátory kalciových kanálů
cinnarizin (Stugeron, Cinnabene), flunarizin (Sibelium)
Ohodnoťte tento článek!