Tabulka 11

Tab. 4 – Srovnání výživových doporučení (SZO, EU, USA, ČR) během gravidity s výsledky průřezové studie výživy 180 gravidních žen plzeňského regionu z roku 1997
(uvedena průměrná hodnota a její směrodatná odchylka, použitá metoda: inventorní analýza jednodenního vzpomínaného 24hodinového jídelníčku bez kalkulace farmakologických suplementací, * u vitamínu C je třeba odečíst zhruba 50 % ztráty
vzniklé skladováním a kuchyňskou úpravou potravinových zdrojů vitamínu C)
Těhotenství SZO Evropa USA ČR (od 2. trimestru) 1993 Studie 1997 (N = 180)
Doporučení
Energie (MJ)
1. trimestr 10,7 8,2–8,4 9,2 9,0
2. trimestr 8,2–8,4 10,5 11,0
3. trimestr 9,0–9,21 0,5 11,0 9,3 +- 3,2
Bílkoviny (g) 38 0,75/kg +10 g/d 60 90 81,5 +- 31,5
A (mg RE) 600 800 1100 1096 +- 839
E (mg a TE) 10 14 10,9 +- 5,5
D (mg) 10 10
C (mg) 50 55 70 120 *289 +- 184
B1 (mg) 1 100 mg/MJ 1,4 1,2 1,66 +- 0,72
B2 (mg) 1,4 1,6 1,4 1,6 1,78 +- 0,84
Niacin (mg NE) 14,7 15 18 33,5 +- 15,3
B6 (mg) 1,6 1,9 2,4 +- 1
Kys. listová (mg) 370–470 400 600 316 +- 185
B12 (mg) 1,4 1,6 2,6 6,1 +- 5,9
Vápník (mg) 1000–1200 700 1200 1500
Železo (mg) 24 nutná suplementace 30 28 16,9 +- 5,5
Podle:
SZO: FAO/WHO 1970. Tech Rep Se, 1988, no 452, ppl 75. Food Nutr Ser, no 23, FAO, Rome.
WHO/FAO/IAEA. 1996. Trace elements in human nutrition and health, Geneva.
Evropa: Commission of the European Communities 1993. Nutrient and energy intakes for the European Community. Reports of the
Scientific Committee for Food. (Thirsty-first series), Luxembourg.
ČR: Potravinové tabulky II. díl. Společnost pro výživu. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 1993.
USA: Recommended Dietary Allowances. 10th ed.. National Academy Press. Washington, D.
Ohodnoťte tento článek!