Tabulka 11

Tab. 1 – Rozdílné zařazení hypertenze a obezity
mezi složkami metabolického syndromu
v pracích Edwardsové a Meigse(7, 8)
Framingham Faktor 1 Kaiser Faktor 1 – Distribuce
Offspring Study Distribuce tuku, Permanente tuku, metabolismus
dyslipidémie Twins Study glukózy a inzulínu
Faktor 2 Faktor 2
Metabolismus Metabolismus
glukózy a inzulínu glukózy a inzulínu, TK
Ohodnoťte tento článek!