Tabulka 11

Tab. 2 – Riziková stratifikace pacientů s nestabilní AP
1. Nemocní s vysokým rizikem:
klidové, prolongované, pokračující bolesti na hrudi i přes léčbu hypotenze, bradykardie, tachykardie, oběhová nestabilita
těžká klidová dysfunkce levé komory
deprese ST úseků, raménkový blok
(urgentní katetrizace je indikována vždy)
2. Nemocní se středním rizikem:
klidové bolesti na hrudi, ale ustupující po léčbě + střední či vysoká pravděpodobnost ICHS
věk nad 70 let
přítomnost negativních T vln či Q vln
(urgentní katetrizace při recidivě obtíží či objevení se známek hemodynamické nestability, přítomnosti arytmií)
3. Nemocní s nízkým rizikem:
čerstvě vzniklá či zhoršující se angina pectoris až CCS III v posledních 2 týdnech bez protrahovaných klidových bolestí + střední či vysoká pravděpodobnost ICHS
Ohodnoťte tento článek!