Tabulka 12

Tab. 4 – Mylná diagnóza demence
Jako demence se mylně diagnostikuje pět okruhů změn pacientova stavu:
1) Normální stárnutí:
a) benigní a maligní stařecká zapomnětlivost,
b) porucha paměti ve vztahu k věku,
c) poruchy dalších kognitivních funkcí ve vztahu k věku.
2) Psychiatrické syndromy:
a) reverzibilní demence (pseudodemence),
b) schizofrenie,
c) pozdní parafrenie,
d) Ganserův syndrom.
3) Delirium.
4) Amnestický syndrom (např. Wernickeův-Korsakovovův).
5) Onemocnění u nichž je přechod do demence nejistý:
a) cévní mozkové příhody (častá je osudová záměna syndromu demence za syndrom opomíjení – neglect),
b) progresívní prosopagnózie,
c) progresívní apraxie,
d) progresívní agnózie,
e) progresívní afázie,
Ohodnoťte tento článek!