Tabulka 12

Tab. 8 – Průkazně účinné postupy u CS-OP
l Kalcium – 150 mg denně
l Vitamin D – (800 IU denně, 50 000 IU 3x týdně, kalcitriol 0,5 mg denně)
l HRT – postmenopauzální ženy
– premenopauzální ženy (ireg.) per. antikoncepce
– muži – nízké sérové hladiny – testosteron
l Biosfonáty – etidronát, pamidronát, alendronát
l Kalcitonin – účinný v primární i sekundární prevenci
l Anabolické
steroidy – jsou nutné další studie
Ohodnoťte tento článek!