Tabulka 12

Tab. 2 – Nejdůležitější substráty a inhibitory hlavních izoenzymů cytochromu P 450 – volně dle (16)
paracetamol
fenacetin
warfarin
klomipramin
imipramin
mianserin
klozapin
olanzapin
teofylin
kofein
cimetidin (s, i) *

|*(s, i) = látka je zároveň substrátem i inhibitorem daného izoenzymu;
|
|
(i) = látka je známým inhibitorem, není zcela jisté, zda je i substrátem, inhibiční schopnost je relativně vyjádřena počtem písmen i: (i) – střední až mírná, (ii) – vysoká.
|

Ohodnoťte tento článek!